old_members

Until Mar. 2022

Yutaro Satake

Kenta Takada

Shohei Miyagawa

Until Mar. 2021

Takahiro Kimura

Hiromu Sato

Akari Hirakawa

Until Mar. 2020

Hiromasa Fujii

Masato Anada

Kazuki Nagai

Until Mar. 2019

Hiroki Ueda

Satoshi Sakaguchi

Tatsuya Sumi

Syouichi Okazaki

Kohei Yoshimi

Secretary Shinobu Wada

Until Spt. 2018

Junya Yamaguchi

Until Mar.2018

Masakazu Sera Hiromasa Kawase

Yuki Araya Yuki Iino

Hayato Goto Ryohei Yamamoto

Masanari Nakamura

Until Sep. 2017

Assistant Prof. Kenta Kimura Assistant Prof., Univ. of Tokyo